Print
Aug 19
 • Varsity
 • game

Whitney

Friday 6:00 PM

Aug 22
 • Varsity
 • game

@ Cosumnes Oaks

Monday 7:00 PM

Aug 24
 • Varsity
 • game

@ Pleasant Grove

Wednesday 6:00 PM

Aug 29
 • Varsity
 • game

El Dorado

Monday 6:00 PM

Aug 31
 • Varsity
 • game

Inderkum

Wednesday 6:00 PM

Sep 05
 • Varsity
 • game

@ Del Campo

Monday 6:30 PM

Sep 07
 • Varsity
 • game

@ Sacramento

Wednesday 6:30 PM

Sep 12
 • Varsity
 • game

Capital Christian

Monday 6:30 PM

Sep 14
 • Varsity
 • game

@ Rio Americano

Wednesday 6:30 PM

Sep 17
 • Varsity
 • tournament

Christine Craft

Saturday TBD

Sep 19
 • Varsity
 • bye

BYE

Monday TBD

Sep 21
 • Varsity
 • game

@ El Camino

Wednesday 6:30 PM

Sep 24
 • Varsity
 • bye

PAL Tourney

Saturday TBD

Sep 26
 • Varsity
 • game

@ Vista del Lago

Monday 6:30 PM

Sep 28
 • Varsity
 • game

Del Campo

Wednesday 6:30 PM

Oct 03
 • Varsity
 • game

Sacramento

Monday 6:30 PM

Oct 05
 • Varsity
 • game

@ Capital Christian

Wednesday 6:30 PM

Oct 10
 • Varsity
 • game

Rio Americano

Monday 6:30 PM

Oct 12
 • Varsity
 • bye

BYE

Wednesday 4:00 PM

Oct 15
 • Varsity
 • tournament

@ Chico Tournament

Saturday TBD

Oct 17
 • Varsity
 • game

El Camino

Monday 6:30 PM

Oct 19
 • Varsity
 • game

Vista del Lago

Wednesday 6:30 PM